Tender Universiti Malaysia Perlis tutup 3 dan 12 November 2010

24 Oct


BIL NO & NAMA
SEBUTHARGA
TARIKH KELUAR TARIKH JUAL TARIKH TUTUP HARGA DOKUMEN KOD BIDANG
1
T/UniMAP/PBGN/10/10
CADANGAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUMAH KEDAI 2 TINGKAT BLOK ‘A’ (16 LOT) DAN BLOK ‘B’ (6 LOT) BAGI DIJADIKAN PEJABAT, BIIK PENSYARAH, BILIK KULIAH DAN RUANG GUNASAMA PUSAT PENGAJIAN INOVASI PERNIAGAAN DAN TEKNOUSAHAWAN (PPIPT) DI PUSAT PERNIAGAAN PENGKALAN JAYA, JALAN KANGAR-ALOR SETAR, 01000 KANGAR, PERLIS UNTUK UniMAP
4 OKTOBER 2010
5 OKTOBER 2010
HINGGA
22 OKTOBER 2010
25 OKTOBER 2010 RM300.00
PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)
KELAS : D
KEPALA : II
SUB-KEPALA : 1
2
 

T/UniMAP/PPKM(RMK9)/10/11
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH “TUNABLE LASER”UNTUK KEGUNAAN MAKMAL FOTONIK BAGI PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK, UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)

 

14 OKTOBER 2010
15 OKTOBER 2010
HINGGA
2 NOVEMBER 2010
3  NOVEMBER 2010 RM200.00
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
100200
3  

T/UniMAP/PPKM(RMK9)/10/12
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH “MASK LASER WRITER MODULE” UNTUK KEGUNAAN MAKMAL BILIK BERSIH ‘CLEANROOM’ BAGI PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK, UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)

 

14 OKTOBER 2010
15 OKTOBER 2010
HINGGA
2 NOVEMBER 2010
3  NOVEMBER 2010 RM200.00
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
100200
4
T/UniMAP/PPKSE(RMK9)/10/13
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH “LAMINATION DESIGN CUTTING MACHINE”SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK, UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)
21 OKTOBER 2010
22 OKTOBER 2010
HINGGA
11 NOVEMBER 2010
12  NOVEMBER 2010 RM200.00
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
100200
5
T/UniMAP/PBGN/10/14
MEMBEKAL DAN MENYEDIAKANPERKHIDMATAN BAS BAGI PENUNTUT UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)
21 OKTOBER 2010
22 OKTOBER 2010
HINGGA
11 NOVEMBER 2010
12  NOVEMBER 2010 RM200.00
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
220201

Dokumen Meja Tawaran boleh disemak dan Dokumen Tender boleh didapati daripada Jabatan Bendahari, D/A Bangunan TNB (Lama), Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis dengan bayaran secara tunai, deraf bank/kiriman wang pos setiap satu yang dibuat atas nama“Bendahari, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)”.

Kontraktor/Pembekal mestilah mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal dengan Kementerian Kewangan Malaysia- (T/UniMAP/PPKM(RMK9)/10/11, T/UniMAP/PPKM(RMK9)/10/12, T/UniMAP/PPKSE(RMK9)/10/13 dan T/UniMAP/PBGN/10/14) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera, Perakuan Pendaftaran Asal atau Kad Perakuan Permohonan Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)-(T/UniMAP/PBGN/10/10) untuk mendapatkan dokumen tender. Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor/pembekal-pembekal atau wakil-wakil kontraktor/pembekal yang membawa Sijil Asal berkenaan. Dokumen Tender TIDAK AKAN dijual kepada kontraktor/pembekal yang gagal mengemukakan sijil asal tersebut.

Dokumen tender hendaklah dikembalikan di dalam sampul surat berlakri dan bertanda Nombor serta Nama Tender dan dimasukkan ke dalam peti tawaran di Jabatan Bendahari, D/A Bangunan TNB (Lama), Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis sebelum atau pada tarikh yang diyatakan. Tawaran yang lewat diterima TIDAK AKAN dipertimbangkan.

Advertisements
%d bloggers like this: