Sebutharga Malaysian Timber Industry Board -tutup 29 September 2010

26 Oct

KENYATAAN SEBUTHARGA MTIB 21 / 2010

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Tawaran sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang yang dinyatakan yang masih berkuatkuasa dan dibenarkan membuat tawaran. Butir-butir tawaran adalah seperti berikut :-

Bil No. Sebutharga Tajuk Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dengan Kod-kod Bidang Tarikh Tutup Tawaran / Penyerahan Sebutharga
1 Sebutharga MTIB 21/2010 Sebutharga Bagi Perkhidmatan membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyenggara (dalam tempoh jaminan) mesin dan peralatan bantuan untuk perusahaan ukiran kayu 100200 atau
020201 atau
020300 atau
180100 atau
200100 atau
220105 atau
220202 atau
100101
29 September 2010
(Jam 12.00 tengahari)

2. Syarat-syarat Am Sebutharga:

  1. Syarikat tuan mestilah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkenaan dan mestilah mempunyai sijil perakuan Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan (Sila majukan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan yang masih sah  tempohnya untuk rujukan MTIB).
  2. Tempoh sahlaku minima tawaran sebutharga adalah selama 60 hari dari tarikh tawaran sebutharga.
  3. Sila nyatakan tempoh serahan bekalan / tempoh siap kerja  dalam tawaran yang dimajukan.
  4. Tawaran sebutharga hendaklah dibuat berdasarkan kepada spesifikasi kerja yang dilampirkan. (Dokumen Spesifikasi Kerja boleh diperolehi  pada waktu pejabat mulai 20-25 September 2010 di Unit Perolehan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, Tingkat 14, Menara PGRM, No. 8, Jalan Pudu Ulu, Cheras, 56100 Kuala Lumpur).
  5. Sila majukan profail syarikat, Borang 24 dan 49 (Akta Syarikat/Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Ordinan)) untuk rujukan kami.
  6. Sila majukan maklumat tentang pengalaman syarikat tuan dalam menjalankan kerja-kerja sebegini. (Nyatakan nama agensi/syarikat yang sedang melanggan atau pernah melanggan erkhidmatan tuan untuk rujukan kami).

3.   Tawaran sebutharga ini hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertutup dan mestilah sampai ke MTIB selewat-lewatnya sebelum atau pada 29hb September 2010 (Rabu) jam 12.00 tengahari untuk perhatian Cik Emy Zulika Dzulkifly di Unit Perolehan. Sila catitkan nombor bilangan tawaran sebutharga di sebelah kiri (atas) sampul surat tawaran. Tawaran yang lewat diterima tidak dipertimbangkan.

Advertisements
%d bloggers like this: