Sebutharga Majlis Bandaraya Shah Alam tutup 2 November 2010

28 Oct

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan

Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dan

CIDB dalam bidang yang berkaitan dan

yang masih dibenarkan membuattawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut

 

 


TAJUK   KERJA

Tawaran Semula Bagi Cadangan Kerja-KerjaMembina Rumah Sampah Berpusat

Di Kawasan Jalan Adil 25/10, Flet Valencia Dan Flet Andora,Seksyen 25,

Shah Alam Untuk Majlis BandarayaShah Alam

(No Sebutharga : SH 193/2010)

 


Pusat KhidmatKontraktor&CIDB   (BeralamatDalam DaerahPetalingSahaja)

 

 


BIDANG DAN SUB-KEPALA

Kelas F -1(1), II (2a)

 

 


HARGA DOKUMENT  : RM 30. 00

BAYARANBayaran untuk Dokumen Sebutharga adalah secara Wang Tunai,

Bank Draf atau Kiriman Wang atas nama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam

 

 

 


DOKUMEN SEBUTHARGADokumen Tawaran boleh disemak pada waktu pejabat di Kaunter Utama,

Majlis Bandaraya Shah Alam, Tingkat G (Lift A),

Wisma M.B.S.A., Persiaran Perbandaran, 40675 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

mulai tarikh iklan disiarkan.

 

 


Dokumen Sebutharga boleh didapati pada 27HB. OKTOBER 2010 di Kaunter Utama,

Majlis BandarayaShah Alam.

 

 


Pemborong terlebih dahulu dikehendaki mendaftar secara On-Line di laman webhhtp:/tender.selangor.gov.my

sebelum membeli Dokumen Sebutharga.

Pemborong dikehendakimengemukakan Resit Bayaran Pendaftaran sebagai bukti pemborong

telah berdaftar secara On-Linesemasa membuat urusan pembelian Dokumen Sebutharga

Di Kaunter Utama, Majlis Bandaraya ShahAlam.

 

 


Pemborong dikehendaki menunjukkan Perakuan Pendaftaran Asal berserta satu salinan photostat

semasa memohon tawaran.

Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan dokumen tawarantidak akan dikeluarkan.

 

 


Tarikh akhir penjualan Dokumen Sebutharga adalah pada 02HB. NOVEMBER 2010.

DokumenSebutharga tidak akan dikeluarkan selepas dari tarikh tersebut.

 

 


Sebarang pertanyaan sila hubungiBahagian Tender Dan Kontrak di talian 03-55105133

samb 252, 297, 349, 445, 446 dan 561

 

 


TARIKH PENYERAHANDokumen Tawaran yang telah lengkap di isi hendaklah dimasukkan

ke dalam sampul surat bermeteridan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan

dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga MajlisBandaraya Shah Alam di Bahagian Tender & Kontrak,

Tingkat 2 (Lift A), Wisma MBSA

tidak lewatdaripada 02HB. NOVEMBER 2010 SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI.

Dokumen Sebutharga yangdiserahkan selepas tarikh dan masa yang ditetapkan berbangkit

dari apa jua sebab tidak akan dilayan.

Advertisements
%d bloggers like this: