KWSP -tutup 29-11-10 -Tarikh akhir jualan dokumen 15-11-2010

9 Nov
 1. Dokumen Tender boleh diperolehi daripada
 2. Unit Pengurusan Tender/Vendor, Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan, Tingkat 8, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur mulai 4 November 2010 sehingga 15 November 2010dengan dikenakan bayaran sebanyak RM500.00 dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek persendirian tidak akan diterima.
 3. Petender perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal yang masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan salinan Borang 24 untuk semakan sebelum dibenarkan membeli Dokumen Tender. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat..
 4. Petender yang hendak membeli dokumen tender ini, mesti mempunyai Modal Berbayarsekurang-kurangnya RM500,000.00.
 5. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul nombor Tender serta tajuk kerja berkaitan dan dikembalikan kepada:
  KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
  Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
  Seksyen Pengurusan Tender/Vendor,
  Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan,
  Tingkat 8, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur
  tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 29 November 2010 (Isnin) dan dimasukkan ke dalam Peti Tender No.(16).
 6. Semakan ke atas Rekod Caruman akan dibuat untuk mana-mana penyebutharga yang boleh ditafsirkan sebagai majikan di bawah Akta KWSP 1991 dan mempunyai tanggungan mencarum. Jika penyebutharga didapati gagal mencarum, tawaran sebutharga berkenaan tidak akan dipertimbangkan.
 7. Petender dinasihatkan meneliti jadual kerja sebelum membeli tender ini.
 8. Dokumen yang dihantar melalui Perkhidmatan Kurier hendaklah menyatakan dengan jelas pada luar sampul kurier nombor tender yang disertai berserta nombor peti tender berkenaan
KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
KENYATAAN TENDER
1.
Tender adalah dipelawa daripada
syarikat-syarikat yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan Malaysia
di bawah Kod Bidang Pendaftaran
bagi pembekalan berikut:-
No. Tender
Butir-butir Tender
Harga Dokumen (RM)
Kod Bidang
Pendaftaran
Tarikh Iklan Tender Disiarkan
Tarikh Tutup Beli Dokumen
Tarikh Tutup Mengembalikan Dokumen
Tender 21/2010 Additional Storage 

And Operating

System Upgrade

For IFAMS Server.

RM500.00 Kementerian 

Kewangan

Malaysia

– 210101/

210102/

210103/

210104/

210105/

210106

& Form 24

(Modal Berbayar

RM500,000.00)

04 Nov 2010 15 Nov 2010
(04:00 pm)
29 Nov 2010
(12:00 pm)

Advertisements
%d bloggers like this: