KWSP -tarikh tutup beli dokumen 5 Jan 2011(4.00 ptg) -tutup 12 Jan 2011 (12.00tghhari)

17 Dec
KENYATAAN TENDER
1.
Tender adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang Pendaftaran bagi pembekalan berikut:-
No. Tender
Butir-butir Tender
Harga Dokumen (RM)
Kod Bidang Pendaftaran
Tarikh Iklan Tender Disiarkan
Tarikh Tutup Beli Dokumen
Tarikh Tutup Mengembalikan Dokumen
18/3/5-0550-2(22)/2010 Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf (Modernisation) Sistem Lif Di Bangunan KWSP Kangar, Perlis. RM100.00 Pusat Khidmat Kontraktor – Kelas D hingga A, Kepala III, Sub Kepala 2 DAN Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) – Kategori ME Pengkhususan M03 15 Dec 2010 05 Jan 2011
(04:00 pm)
12 Jan 2011
(12:00 pm)
 1. Dokumen Tender boleh diperolehi daripada Unit Pengurusan Tender/Vendor, Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan, Tingkat 8, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur mulai 17 Disember 2010 sehingga 5 Januari 2011 dengan dikenakan bayaran sebanyak RM100.00 dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek persendirian tidak akan diterima.
 2. Kontraktor dikehendaki mengemukakan Wang Kesungguhan (Earnest Money) sebanyak RM5,000.00 dalam bentuk Bank Deraf/Jaminan Bank di atas nama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja semasa mengembalikan Dokumen Tender. Wang ini akan dikembalikan selepas keputusan tender dibuat.
 3. Petender perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal yang masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) untuk semakan sebelum dibenarkan membeli Dokumen Tender.Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat.
 4. Lawatan tapak adalah diwajibkan dan akan diadakan pada 22 Disember 2010 (Rabu), jam 2.30 petang di Bilik Taklimat, Tingkat 1, Blok Podium, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul nombor Tender serta tajuk kerja berkaitan dan dikembalikan kepada:
  KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
  Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
  Unit Pengurusan Tender/Vendor,
  Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan,
  Tingkat 8, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur
  tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 12 Januari 2011 (Rabu) dan dimasukkan ke dalamPeti Tender No.(16). Pihak KWSP tidak terikat menerima tawaran tender terendah atau sebarang tender.
 5. Semakan ke atas Rekod Caruman akan dibuat untuk mana-mana penyebutharga yang boleh ditafsirkan sebagai majikan di bawah Akta KWSP 1991 dan mempunyai tanggungan mencarum. Jika penyebutharga didapati gagal mencarum, tawaran sebutharga berkenaan tidak akan dipertimbangkan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: