KWSP -tarikh akhir beli dokumen 16 Feb 2011 (12 tgh hari) -tutup 16 Feb 2011 (12 tgh hari)

16 Jan

Tender adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang Pendaftaran bagi pembekalan berikut:-

No. Tender
Butir-butir Tender

Harga Dokumen (RM)
Kod Bidang Pendaftaran
Tarikh Iklan Tender Disiarkan
Tarikh Tutup Beli Dokumen
Tarikh Tutup Mengembalikan Dokumen
25/2010 Credit Portfolio 

Management System (CPM)

RM1,854.00 Pengalaman dalam Credit Portfolio Management System (CPM) sekurang-kurangnya tiga (3) tahun 22 Dec 2010 16 Feb 2011
(12:00 pm)
16 Feb 2011
(12:00 pm)
2.
 1. Dokumen Tender boleh diperolehi daripada Unit Pengurusan Tender/Vendor, Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan, Tingkat 8, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur mulai 22 Disember 2010 sehingga 16 Februari 2011dengan dikenakan bayaran sebanyak RM1,854.00 dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek persendirian tidak akan diterima.
 2. Bagi syarikat tempatan, petender perlu mengemukakan salinan Borang 24 atau Bukti Pengesahan Modal Berbayar (bagi syarikat antarabangsa) untuk semakan sebelum dibenarkan membeli Dokumen Tender. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat.
 3. Petender mestilah mempunyai pengalaman dalam Credit Portfolio Management System (CPM) sekurang-kurangnya tiga (3) tahun..
 4. Petender yang hendak membeli dokumen tender ini, mesti mempunyai Modal Berbayarsekurang-kurangnya RM1,000,000.00.
 5. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul nombor Tender serta tajuk kerja berkaitan dan dikembalikan kepada:
  KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
  Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
  Seksyen Pengurusan Tender/Vendor,
  Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan,
  Tingkat 8, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur 

  tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 16 Februari 2011 (Rabu) dan dimasukkan ke dalamPeti Tender No.(18).

 6. Semakan ke atas Rekod Caruman akan dibuat untuk mana-mana penyebutharga yang boleh ditafsirkan sebagai majikan di bawah Akta KWSP 1991 dan mempunyai tanggungan mencarum. Jika penyebutharga didapati gagal mencarum, tawaran sebutharga berkenaan tidak akan dipertimbangkan.
 7. Petender dinasihatkan meneliti jadual kerja sebelum membeli tender ini.
 8. Dokumen yang dihantar melalui Perkhidmatan Kurier hendaklah menyatakan dengan jelas pada luar sampul kurier nombor tender yang disertai berserta nombor peti tender berkenaan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: