DBKL (6 sebutharga) -tutup 4 Ogos 2011

23 Jul

 

 

 

 

http://www.dbkl.gov.my/portalv7/index.php?option=com_content&view=article&id=1184%3Aquotation-release-no-222011&catid=104%3Atender–quotation&Itemid=128&lang=bm

Tarikh Iklan Sebutharga : 22 Julai 2011
Tarikh Tutup Sebutharga : 4 Ogos 2011
Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam kelas dan kepala berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-
BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDER TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN SEBUTHARGA DITUTUP HARGA DOKUMENTASI

2011/B066SS

Perkhidmatan Pembersihan Medan Selera Mutiara Bangsar (Bagi Tempoh 2 Tahun)

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM Kod 220401 Atau 220402 Atau 220403 Atau 220488

Tarikh Sebutharga dibuka
22 Julai 2011 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga ditutup
04 Ogos 2011
(Khamis)

RM50.00

2011/B107SS

Membekal Dan Menghantar Empat Puluh Dua (42) Unit Motosikal ‘Cub’ 110cc

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM Kod 160102 Atau 160199

Tarikh Sebutharga dibuka
22 Julai 2011 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga ditutup
04 Ogos 2011
(Khamis)

RM30.00

2011/B193

Cadangan Membina Gelanggang Futsal Terbuka Di Jalan Bakubang, Taman Setapak, Kuala Lumpur

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB & PKK Kelas F Sahaja (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) Kepala I Sub Kepala 1

Tarikh Taklimat
Tapak
28 Julai 2011
(Khamis)

9.30 – 10.30 pagi
Bilik Mesyuarat Utama,Tingkat 3, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
04 Ogos 2011
(Khamis)

RM50.00

2011/B194

Cadangan Membina Tempat Letak Kereta Dan Bas, Di Jalan Datuk Keramat, Kuala Lumpur

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB & PKK Kelas E Sahaja Kepala I Sub Kepala 1

Tarikh Taklimat
Tapak
26 Julai 2011
(Selasa)

9.30 – 10.30 pagi
Bilik Mesyuarat Utama,Tingkat 3, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
29 Julai 2011
(Jumaat)

RM50.00

2011/B195
Membekal Dan Menghantar Alatulis Dan Peralatan Pejabat Untuk Stor Pusat Jabatan Kewangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM Kod 010201 Atau 010299

Tarikh Sebutharga dibuka
22 Julai 2011 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga ditutup
04 Ogos 2011
(Khamis)

RM20.00
2011/B196
Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Di Lot 280 Tanah Lapang JST & KPB Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jalan Bilis Bangsar, Kuala Lumpur

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB & PKK Kelas E Sahaja Kepala I Sub Kepala 1

Tarikh Sebutharga dibuka
22 Julai 2011 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga ditutup
04 Ogos 2011
(Khamis)

RM50.00
2011/B197
Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji Peralatan Untuk Alat Cetak (Plotter) Bagi Kegunaan Jabatan Pelan Induk, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM Kod 020201 Atau 020299 Atau 210105 Atau 210199

Tarikh Sebutharga dibuka
22 Julai 2011 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga ditutup
04 Ogos 2011
(Khamis)

RM30.00
1. Dokumen sebutharga 2011/B193 Dan 2011/B194 boleh dibeli selepas Sesi Taklimat di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur dengan mengemukakan resit bayaran dokumentasi yang dibayar secara tunai sahaja.
2. Kehadiran ke Sesi Taklimat adalah DIWAJIBKAN.  Dokumen sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada petender yang menghadiri Sesi Taklimat sahaja.
3. Petender hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal dan sesalinan sijil dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) atau Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) serta Surat Pengiktirafan Bumiputera dengan PKK atau KKM (mana yang berkaitan) yang masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.
3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.
4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun. 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: